Chinese | 英文版
 
Company Name:GUANGZHOU SICHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
Add:Rm 505-1,Jinsheng Building , No.28,Tonghe Zhong Road,
Guangzhou Da Dao Bei, Baiyun District,Guangzhou
TEL:+86 - 20- 36019035 / 36019173 / 36019176
FAX:+86 - 20- 36019167
Email:sicheng@gzsicheng.com
Company Name:GUANGZHOU SICHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
Add:Rm 505-1,Jinsheng Building , No.28,Tonghe Zhong Road,
Guangzhou Da Dao Bei, Baiyun District,Guangzhou
TEL:+86 - 20- 36019035 / 36019173 / 36019176
FAX:+86 - 20- 36019167
Email:sicheng@gzsicheng.com

copyright (c)20012 Sicheng All Rights Reserved
Rm 505-1,Jinsheng Building , No.28,Tonghe Zhong Road,Guangzhou Da Dao Bei, Baiyun District,Guangzhou